Prøveforelesning: Xiangjun Chen

M.Sc. Xiangjun Chen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Cataract: Etiology, pathogenesis, prevention, established and experimental therapy.

Tid og sted for disputasen

Se disputas.

For mer informasjon

Kontakt gruppe for forskerutdanning.

 

Publisert 26. jan. 2017 10:21