Prøveforelesning: Ingrid Dieset

Cand.med. Ingrid Dieset ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Comorbidity and mortality in patients with psychotic disorders

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum


 

Publisert 14. nov. 2013 15:40 - Sist endret 13. mars 2019 10:48