Prøveforelesninger: Rigmor Randi Diseth

Cand.jur. Rigmor Randi Diseth ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over selvvalgt og oppgitt emne:

Selvvalgt emne: (U)Tilregnelighetsprinsippet: en juridisk og medisinsk historisk gjennomgang av begrepet.

Oppgitt emne: Gi en fremstilling og analyse av kritiske punkter og anbefalinger fremkommet i ulike internasjonale organers vurderinger av norsk praksis hva gjelder tvang i psykisk helsevern. Drøft den norske responsen, oppfølgingen og eventuelle endringer i praksis

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 31. mai 2013 12:54 - Sist endret 4. juni 2013 10:30