Prøveforelesning: Gunnveig Grødeland

M.Sc. Gunnveig Grødeland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Genetic vaccines in the prevention of infectious diseases. An overview.  

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

Publisert 4. sep. 2013 13:13