Prøveforelesning: Kristin Jensen

Cand.med. Kristin Jensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Immunologisk klassifisering av akutte leukemier hos barn og betydning for monitorering av behandlingsrespons.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

Publisert 5. sep. 2013 12:39