Prøveforelesning: Ingunn Olea Lund

Master i psykologi Ingunn Olea Lund avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Foreldreskap og opioidbruk: Mulige konsekvenser for barnets helse og utvikling og relaterte behandlingsmessige og etiske utfordringer og dilemma

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 26. mars 2013 14:43 - Sist endret 26. mars 2013 15:05