Prøveforelesning: Anne Marie Mork Rokstad

Master i helse og sosialfag Anne Marie Mork Rokstad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Atferdsforandringer ved demenssykdom - effekt og betydning av ikke-farmakologiske intervensjoner på individ- og organisasjonsnivå.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 11. nov. 2013 10:02 - Sist endret 13. mars 2019 13:21