Prøveforelesning: Catherine Sem Wegner

M.sc. Catherine Sem Wegner ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Exosomes; their formation and role in intercellular communication

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 8. okt. 2013 10:28 - Sist endret 8. okt. 2013 10:30