Prøveforelesning: Ashi Sarfraz Ahmad

Cand.med. Ashi Sarfraz Ahmad ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Challenges in use of administrative registers in stillbirth research.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen


 

Publisert 24. nov. 2014 08:42