Prøveforelesning: Astrid Louise Wester

Cand.med. Astrid Louise Wester ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Extended spectrum beta-lactamase (ESBL) infeksjoner - etiologi, spredningspotensial og forebygging".

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 9. okt. 2014 08:15 - Sist endret 13. mars 2019 13:22