Prøveforelesning: Bente Vilming Elgaaen

Cand. med. Bente Vilming Elgaaen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The origin and pathogenesis of epithelial ovarian cancer - Can new knowledge improve the approach to prevention, screening and treatment?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 7. mars 2014 11:11