Prøveforelesning: Espen Berner

Cand.med. Espen Berner ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The uterine cervix - structure, function and clinical implications.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 1. des. 2014 08:25