Prøveforelesning: Unni Bratlien

Cand. Med. Unni Bratlien ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Medisinske og psykososiale behandlingsmetoder ved schizofreni respektive bipolare psykoser.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen


 

Publisert 14. mai 2014 10:35