Prøveforelesning: Anne Charlotte Brun

Cand.med. Anne Charlotte Brun ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Perinatal  morbidity and associations with later cerebral palsy and epilepsy.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

.
 

Publisert 14. nov. 2014 10:28