Prøveforelesning: Erlend Mork

Cand. Psychol. Erlend Mork ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "I hvilken grad kan bruk av spørreskjemaer bidra til å vurdere akutt selvmordsfare?"

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 21. aug. 2014 10:17 - Sist endret 13. mars 2019 11:24