Prøveforelesning: Emil Knut Stenersen Espe

M.Sc Emil Knut Stenersen Espe ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Regional myocardial tissue characterization - different MR mapping techniques and their applications.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 27. mai 2014 09:14