Prøveforelesning: Karen Minde Fagerli

Cand.med. Karen Minde Fagerli ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Development of classification and diagnostic criteria, and how they reflect the clinical and pathogenetic aspects of disease.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 


 

Publisert 12. sep. 2014 16:21