Prøveforelesning: Kashif Waqar Faiz

Cand.med. Kashif Waqar Faiz ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Trombolyse til stroke mimics og til pasienter med relative kontraindikasjoner.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 26. aug. 2014 09:35