Prøveforelesning: Fredrik Alexander Gregersen

M.Sc. Fredrik Alexander Gregersen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The impact of ageing on health care expenditure - demand and supply factors.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen


 

Publisert 8. mai 2014 10:38