Prøveforelesning: Gro Hjelmeland Grimsbø

Cand. san. Gro Hjelmeland Grimsbø ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diskutér hva slags metodiske konsekvenser som følger av valget av fenomenologi som teoretisk perspektiv.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 17. jan. 2014 09:41 - Sist endret 13. mars 2019 12:48