Prøveforelesning: Camilla Haavaldsen

Cand. med. Camilla Haavaldsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Risiko for dødfødsel: Proksimale og distale faktorer og kliniske konsekvenser.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen.

Publisert 21. mai 2014 08:38