Prøveforelesning: Fredrik Herman Halvorsen

Cand. med. Fredrik Herman Halvorsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Betydning av simulatortrening for laparoskopisk kirurgi.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

 

Publisert 14. mai 2014 11:49