Prøveforelesning: Janne Mykland Hilde

Cand.med. Janne Mykland Hilde ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Prognostiske faktorer ved ulike former for pulmonal hypertensjon. Relevans for klinisk utredning og oppfølging.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 20. nov. 2014 08:45 - Sist endret 13. mars 2019 12:14