Prøveforelesning: Karina Hougen

Cand.med. Karina Hougen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Heart failure: Etiologies, pathophysiologic mechanisms, and challenges in development of novel treatment modalities.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen


 

Publisert 5. mai 2014 11:44