Prøveforelesning: Claus Vinter Bødker Hviid

Cand.med. Claus Vinter Bødker Hviid ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Future perspectives on primary treatment of septic shock in a world of increasingly multiresistant microbes".

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen


 

Publisert 3. okt. 2014 08:32