Prøveforelesning: Ingvild Eidem

Cand.med. Ingvild Eidem ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Forekomst og behandling av neonatal hypoglykemi".

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Høiland Stenersen

Publisert 26. mai 2014 13:44 - Sist endret 13. mars 2019 12:52