Prøveforelesning: Ida Jonson

M.Sc. Ida Jonson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The role of DNA repair in monogenetic diseases.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 24. okt. 2014 13:26