Prøveforelesning: Morten Mattingsdal

Cand. scient. Morten Mattingsdal ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The translatability of results from genome wide association studies (GWAS) into modern psychiatry.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen


 

Publisert 20. aug. 2014 13:45