Prøveforelesning: Kari Nytrøen

M.Sc. Kari Nytrøen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The prognostic value of measures derived from cardiopulmonary exercise testing (CPET) in heart failure - a review of the current literature.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen.

Publisert 13. feb. 2014 10:11