Prøveforelesning: Hans Henrik Odland

Cand.Med. Hans Henrik Odland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Patogenese ved venstre ventrikkel diastolisk dysfunksjon.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen
 

Publisert 13. jan. 2014 13:53 - Sist endret 13. mars 2019 12:51