Prøveforelesning: Roy Bjørkholt Olsen

Cand.med. Roy Bjørkholt Olsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Vurdering av smertefølsomhet, metoder og klinisk relevans.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen


 

Publisert 28. nov. 2014 08:29