Prøveforelesning: Magnhild L. Pollestad Kolsgaard

Cand. sient. Magnhild L. Pollestad Kolsgaard ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Metabolically healthy obesity; hvordan er langtidsutsiktene for barn med fedme?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen


 

Publisert 30. apr. 2014 10:57