Prøveforelesning: David Quigley

M.A. David Quigley ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Deriving causal relationships from genomics data. Possibilities and limitations.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen


 

Publisert 15. okt. 2014 10:20 - Sist endret 16. okt. 2014 18:22