Prøveforelesning: Janne Røsvik

Cand.polit. Janne Røsvik ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hva er komplekse intervensjoner? Forskningsmessige utfordringer og praktiske implikasjoner

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 


 

Publisert 30. mai 2014 13:37 - Sist endret 13. mars 2019 12:34