Prøveforelesning: Marie Grøn Sælen

Cand.med. Marie Grøn Sælen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Tumor models in vitro and in vivo – why use them and what are their limitations.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 2. juni 2014 12:02 - Sist endret 2. juni 2014 12:41