Prøveforelesning: Sigrid Elisabet Medhus

Cand.med. Sigrid Elisabet Medhus ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Amphetamine and metamphetamine related psychosis; course, characteristics and treatment.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen.
 

Publisert 5. mars 2014 09:32