Prøveforelesning: Per Torger Skretteberg

Cand.med. Per Torger Skretteberg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hjertets funksjon ved sepsis/septisk sjokk. Kompensatoriske mekanismer og prognostiske faktorer.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 3. sep. 2014 09:25 - Sist endret 13. mars 2019 10:45