Prøveforelesning: Arne Vasli Lund Søraas

Cand.med. Arne Vasli Lund Søraas ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Behandlingsalternativer ved invasive infeksjoner med Enterobacteriaceae som produserer ekstendert spektrum beta-laktamase (ESBL-E).

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen


 

Publisert 16. okt. 2014 09:38