Prøveforelesning: Ingvil Krarup Sørbye

Cand.med. Ingvil Krarup Sørbye ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Use of migrant studies to evaluate disease aetiology."

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen
 

Publisert 25. nov. 2014 08:07 - Sist endret 13. mars 2019 10:42