Prøveforelesning: Milan Spasojevic

Cand.med. Milan Spasojevic ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Arvelig tarmkreft - syndromer, utredning, behandling, profylakse og veiledning.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 28. nov. 2014 08:41