Prøveforelesning: Janne Maren Strand

M.Sc. Janne Maren Strand ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mitochondria in hereditary metabolic disease.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen


 

Publisert 17. okt. 2014 08:56