Prøveforelesning: Marit Synnestvedt

Cand.med. Marit Synnestvedt ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Introduction and implementation of new prognostic markers in breast cancer - from bench to bedside

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 22. aug. 2014 13:44 - Sist endret 13. mars 2019 12:10