Prøveforelesning: Ingun Heiene Tveteraas

Cand. med. Ingun Heiene Tveteraas ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Målrettet EGFR terapi, veien fra "bench-to bedside and back". Hva har vi lært og hva er neste steg?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen


 

Publisert 27. mai 2014 10:20 - Sist endret 27. mai 2014 12:13