Prøveforelesning: Leiv Otto Watne

Cand.med. Leiv Otto Watne ved Institutt for klinisk medisin vil prøveførelese over det oppgitt emne: Delirium in acute hospital care – prevalence, risk factors and treatment.

Disputas

Sjå disputas

Kontaktperson

For meir informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 14. nov. 2014 11:02 - Sist endret 13. mars 2019 12:14