Prøveforelesning: Erik Koldberg Amundsen

Cand.med. Erik Koldberg Amundsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Betydning av neutrofile granulocytter ved kardiovaskulær sykdom"

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 15. apr. 2015 08:11 - Sist endret 13. mars 2019 12:29