Prøveforelesning: Eirik Auning

Cand.med. Eirik Auning ved Institutt for klinisk medisin  avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diagnostikk av demenssykdommer: Betydning for behandling, sykdomsklassifikasjon og prognose.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen


 

Publisert 13. okt. 2015 08:54 - Sist endret 13. mars 2019 11:12