Prøveforelesning: Jean-Paul Bernard

MD Jean-Paul Bernard ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The use of legislative limits for illicit and medicinal drugs in drivers. Theoretical basis and practical application".

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 19. mai 2015 08:12 - Sist endret 13. mars 2019 13:19