Prøveforelesning: Kari Anne Bjørnarå

Cand.med. Kari Anne Bjørnarå ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Premotorisk Parkinsons sykdom.

Disputas

Se disputas.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dag Aalvik.

Publisert 3. nov. 2015 08:49 - Sist endret 10. des. 2015 13:31