Prøveforelesning: Hans Lövdahl

Cand.med. Hans Lövdahl ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over selvvalgt emne: Fatigue - Symptom or Syndrome?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen


 

Publisert 22. jan. 2015 10:04 - Sist endret 23. jan. 2015 08:49