Prøveforelesning: Kaja Lund

Cand. Scient Kaja Lund ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Epigenetics in EMT and Cancer".

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 13. feb. 2015 10:00 - Sist endret 13. feb. 2015 10:34